Nyhedsbrev, juni 2021

Ny mulighed for grundejere i Blovstrød om at tilmelde sig en ordning for fjernelse af haveaffald. 

Kære alle medlemmer og kommende medlemmer!

Vi er glade for at kunne udsende dette nyhedsbrev i en tid, hvor Danmark er ved at normaliseres på trods af en global Corona-pandemi.

Sankthans 23. juni 2021
Sankthansbål aflyses desværre også i år grundet det nuværende forsamlingsforbud på 100 personer. Antal deltagere har tidligere været oppe på ca. 100 personer, og vi har desværre ikke mulighed for at begrænse fremmødet.

Generalforsamling
Vi planlægger at kunne afholde generalforsamling for regnskabsåret 2019/2020 og 2020/2021 tirsdag 9. november 2021 kl. 19:30 i Klatretræet, Græsmarken 4 (forudsat Klatretræet er ledigt, når vi kan booke).

Regnskabet for 2019/2020 kan rekvireres hos vores kasserer.

Halv kontingent for 2020/2021 skulle være opkrævet sammen med omdeling af beretningen fra generalforsamlingen i november 2020, der som bekendt blev aflyst grundet forsamlingsforbuddet.

Som følge af Corona-nedlukningen har foreningens normale arrangementer også måtte aflyses med tilsvarende laverer udgifter for foreningen. Bestyrelsen har derfor besluttet, at kontingentet for 2020/2021 halveres til kr. 150,- inkl. festbidrag.

Vi håber, at alle bestående og mange nye medlemmer vil benytte lejligheden til at indbetale kr. 150 på Mobilepay 49099 eller bankoverførsel reg.nr. 1551 konto nr. 0001601954 senest 25. juni 2021. Anfør venligst adresse og evt. navn.

Legepladsen trænger til en ny vippe og et nyt bord-/bænksæt.
Bestyrelsen sørger for udskiftningen.
Vinsmagning forventes afholdt i september/oktober med forbehold for Corona restriktioner.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Læs “Støt om op din lokale beboerforening” her.