Nyhedsbrev, juni 2021

Ny mulighed for grundejere i Blovstrød om at tilmelde sig en ordning for fjernelse af haveaffald. 

Kære alle medlemmer og kommende medlemmer!

Vi er glade for at kunne udsende dette nyhedsbrev i en tid, hvor Danmark er ved at normaliseres på trods af en global Corona-pandemi.

Sankthans 23. juni 2021
Sankthansbål aflyses desværre også i år grundet det nuværende forsamlingsforbud på 100 personer. Antal deltagere har tidligere været oppe på ca. 100 personer, og vi har desværre ikke mulighed for at begrænse fremmødet.

Generalforsamling
Vi planlægger at kunne afholde generalforsamling for regnskabsåret 2019/2020 og 2020/2021 tirsdag 9. november 2021 kl. 19:30 i Klatretræet, Græsmarken 4 (forudsat Klatretræet er ledigt, når vi kan booke).

Regnskabet for 2019/2020 kan rekvireres hos vores kasserer.

Halv kontingent for 2020/2021 skulle være opkrævet sammen med omdeling af beretningen fra generalforsamlingen i november 2020, der som bekendt blev aflyst grundet forsamlingsforbuddet.

Som følge af Corona-nedlukningen har foreningens normale arrangementer også måtte aflyses med tilsvarende laverer udgifter for foreningen. Bestyrelsen har derfor besluttet, at kontingentet for 2020/2021 halveres til kr. 150,- inkl. festbidrag.

Vi håber, at alle bestående og mange nye medlemmer vil benytte lejligheden til at indbetale kr. 150 på Mobilepay 49099 eller bankoverførsel reg.nr. 1551 konto nr. 0001601954 senest 25. juni 2021. Anfør venligst adresse og evt. navn.

Legepladsen trænger til en ny vippe og et nyt bord-/bænksæt.
Bestyrelsen sørger for udskiftningen.
Vinsmagning forventes afholdt i september/oktober med forbehold for Corona restriktioner.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Læs “Støt om op din lokale beboerforening” her.

Afhentning af haveaffald

Ny mulighed for grundejere i Blovstrød om at tilmelde sig en ordning for fjernelse af haveaffald. 

Pilegårdens grundejerforening har indgået aftalen om afhentning af haveaffald. Dette tilbud formidles hermed også til ejerne i vores område uden ansvar for Rosmosegårds Beboerforening. Sig det gerne videre til naboer, da desværre ikke alle er medlem af Rosmosegårds Beboerforening.

Læs opslaget inkl. info om tilmelding her.

Generalforsamling 2020 udskydes

Forsamlingsforbuddet grundet Covid-19 medfører desværre, at vi er nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling 2020.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Rosmosegårds Beboerforening

Sankt Hans 2020 aflyses

Regeringens udmelding om, at større forsamlinger mv. ikke skal afholdes til og med august pga. risiko for spredning af Covid-19 betyder, at Sankt Hans-arrangementet på det grønne område ved Humlemarken/Stubmarken aflyses i 2020.

Vi ses igen den 23. juni 2021.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
ROSMOSEGÅRDS BEBOERFORENING

Fastelavn 2020

Søndag d. 23. februar 2020 kl. 1400 – 1600 afholder Rosmosegårds Beboerforening fastelavn.

Se invitationen her!

Vinsmagning 2019

Rosmosegårds Beboerforening inviterer til vinsmagning 2019, der vil blive afholdt fredag den 20. september.

Invitation og information følger.

Sankt Hans 2019

Tak for dette års vellykkede Sankt Hans-aften.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Mandag den 26. november 2018 kl. 19.30 afholdes der generalforsamling i Rosmosegårds Beboerforening.

Bemærk, at den afholdes på Blovstrød Skole, klasselokale 52.
Den ændrede lokation skyldes, at salen i Klatretræet er ikke ledig.

 

Se indkaldelsen her!

 

I forbindelse med generalforsamlingen byder beboerforeningen på en øl, vand samt lidt snacks.

Aftenen vil slutte med bankospil med mange flotte præmier.

Vel mødt til en hyggelig aften!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Rosmosegårds Beboerforening

Aflysning af sankthans truer!

Afbrænding af vores sankt hans bål lørdag 23. juni kl 21 aflyses, såfremt nuværende afbrændingsforbud ikke ophæves.

Vi holder os opdateret på Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside: https://nsbv.dk/nyheder-presse/nyheder.html