Skt. Hans Aften nærmer sig

Traditionen tro er der Sankt Hans-bål på det grønne område Sankt Hans aften.

I år er det torsdag d. 23. juni.

Bålet tændes kl. 21.00, men allerede fra kl. 20.00 kan børnene få udleveret gratis snobrødsdej.
Husk dog selv at medbringe pinde.

For at kunne få et stort bål igen i år er der åbent for tilkørsel til bålpladsen.

Vi opfordrer alle til at bidrage med brandbart haveaffald.
Ingen rødder, hækaffald samt græs.

Nabohjælp i Blovstrød

Som opfølgning på informationsmødet om indbrudssikring og sikkerhed” afholdt 30. november 2015 i samarbejde med Nordsjællands Politi, kan vi opfordre jer til at tilmelde jer nabohjælp.dk.

Vi vil også opfordre jer til at hilse på ikke kendte personer i området og evt. spørge personen/personerne, om de har brug for hjælp.

Denne ekstra lille opmærksomhed kan få en eventuel gerningsmand til at forlade området inden forbrydelsen er sket.

Se mere om nabohjælp på deres hjemmeside her, og tilmeld jer “Sikker Blovstrød” på Facebook.

Tilmeld dig Nabohjælp her – Så får du tilsendt klistermærker, du kan sætte på døre og vinduer.

Download blanket vedr. sikkerhedstjek af din bolig.