Sankthans 2022 nærmer sig

Traditionen tro er der sankthans-bål på det grønne område sankthansaften.

Torsdag d. 23. juni 2022.

Bålet tændes kl. 21.00, men allerede fra kl. 20.00 kan børnene få udleveret gratis snobrødsdej.
Husk dog selv at medbringe pinde.

For at kunne få et stort bål igen i år er der åbent for tilkørsel til bålpladsen.

Vi opfordrer alle til at bidrage med brandbart haveaffald.
Ingen rødder, hækaffald samt græs.